Үйлчлүүлэгч та бурхан биш

– Хөөш, пиво аваад ир гэвэл 1000 иен
– Пиво 1-г аваад ир дээ гэвэл 500 иен
– Уучлаарай, пиво 1-г өгөөч гэвэл 380 иен
Үйлчлүүлэгч та бурхан биш. Мөн манай ажилчид үйлчлүүлэгч таны зарц биш.
Бидний хувьд ажилчин бүр маань маш чухал билээ.
Та бүхнийг ойлгоно хэмээн найдаж байна.