Бадрах Улзийтийн

Өлзийтийн Бадрах

Өлзийтийн Бадрах. БНМАУ-ын Бага Хурлын төлөөлөгчидийн хамт. ЗСБНХУ-ын Ардын Комиссариатуудын Газарт анх удаа албан ёсны айлчлал хийсэн нь. Москва хот. Кремль. 1925 он. ЗСБНХУ-ын Ардын Комиссариатуудын Зөвлөлийн дарга асан Калинин Михаил Ивановичийн нарын хамт.
Зураг дээр: Ө. Бадрах баруун доод буланд сууж буй нь.