Бэхар жалбуу - Бигэр

Бэхар жалбуу

Бэхар жалбуу гэдэг бурхан. Бигэр гэж монгол хэлэнд нутагшжээ. Говь-Алтай аймагт байдаг Бигэр номуун ханы хийд, тэр хавийн уул устай холбоотой. Хуучин бонгийн шүтлэгийн уламжлал. Ном үздэг хүн үүнийг Найчүн сахиус байна гэсэн. Найчүн сахиус бол Түвдийн засгийн газрын сахиус бөгөөд чойжин буух үед Найчүн сахиус Далай ламд хадаг өргөдөг.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s