Доржготов

Доржготов

ཨོམ་པདྨ་ཤ་བ་རི་ཕཊ༔ ནན་པར་ཤིག༔ ནཱ་ག་ནན༔ ཏདྱཐཱ༔ སརྦ་ཝི་རི་ཏ༔ ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲེ་ན་རཀྴ་རཀྴ་སྭཱཧཱ༔

Ум бадма шавари пад намбар шиг нага нан дадьяата сарва бирида хана хана базар на рагча рагча суваха

Хамаг амьтныг халдварт хижиг өвчнөөс цаг үргэлжид сахин хамгаална.