Дорждэрэм бурхан

Дорждэрэм буюу Очирт хумст

Санскрит нэр: Vajraṇakhī

Монгол нэр: Базарнахий дагина

Нэрийн монгол орчуулга: Очир хумст.

Нэрийн Түвд орчуулга: རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ། До(р)жэ дэрмо ( Дорждэрэм )

Дорждэрэм буюу Очирт хумст