Сэнгэ-Ада буюу Арслан дуут - Жанрайсэг

Лусын хорлолд тустай таван бурхан

Лусын хорлолд тустай таван бурхан байдаг ажээ.
4. Довучэ буюу Агуу хүчит
5. Гарьд эдгээр тав юм. Аль нэгэн үйлэнд ямар бурхан ном зохимжтойг нь олж ялгаж чаддаг байсан тул та бидний дээдсүүд номонд мэргэн, амьтанд тустай байжээ. Дэлхий даяар байгаль орчны зохист харьцаа алдагдаж цаг бусын өвчин зовлон тасрахгүй байгаа нь лус найман аймаг хямран доройтсоны тэмдэг тул Дээрхийн гэгээнээс ийн айлдсан нь нэн тустай үйл билээ.