Миеэгомбо

Ум занда маха ро ханаа хум пад

Аливаа бүхний даатгалд энэ бурхны тарнийг уншдаг.

Миеэгомбын додво номыг амар мэнд байх, бие сэтгэл хямрахгүй байхын тухайд уншдаг.