Насны 6 бурхан

Насны саад цөвд тустай урдны их ерөөл, үйл зохиолтой бурхад

Дээд 3 нь баруунаас
1.Шар Ямандаг
2.Насны бумбат Зонхов
3.Цагаан Хэрүга

Доор нь Насны 3 бурхан
1.Зүгдор намжал
2.Цэнд
3.Цагаан дарь-Эх

Хамгийн чухал нь нас уртсахад эрүүл мэндээ анхаарч, санаа сэтгэлээ тайван амгалан байлгах нь нэн чухал.

1. Шар Ямандагийн тарни:
Ум христи видида нана хун пад. Ум бүнэя бүнэя маха бүнэя, абари мида, аюүр бүнэя жана, самба роба, үба заяа, гарини суаха.

2. Насны бумбат Зонховын тарни:
Ум а гүрү, сүмади кирти, абари мида, аюүр жана сидди хун хун.

3. Цагаан Хэрүгаан тарни:
Ум хри хаха хун хун пад. Цэла срүншиг суаха.

4.Зүгдор намжалын тарни:
Ум брүм суаха. Ум амрида, аюүр дадэ суха.

5.Цэндийн тарни:
Ум амарани зэванди суха.

6.Цагаан Дарь-Эхийн тарни:
Ум дарэ дүддарэ дүрэ суха.