Цагаан шүхэрт

Цагаан шүхэрт

Дадъята. Ум аналэ аналэ, хасамэ хасамэ, вайри вайри, сомэ сомэ, сарва будда адистана адистидэ, сарва датагада үсниха сидада бадри хум пад. Хум мама хум ни суухаа.

Дада ята ум анале анале, хасме хасме, бэрэ бэрэ, сооме сооме, шанде шанде, данде данде, бихаде бихаде, бира бира, деви базар дари банда банда ни базар бани пад, ум хум хум дрүм ходам пад сууха, хум дрүм банда пад, дагла сүрэн шиг сууха, ум базар бани банда банда, базар баше на нам сарва дүшдам бинаяа гам хум пад сууха

Түвдээр: Дүгар, Санскритаар: Ситатапатра

Түвдээр:

Чирдог чэнмо ригнаг жал
Шанжи митүв довчин ма
Дүггар чэнмо санжай дан
Жанчив сэмба цогла дү

Монголоор:

Гай хорыг буцаах арвис тарнийн хаан
Гарташгүй их хүчин чадлын туйл
Буян билиг бадрангуй Цагаан шүхэрт эх
Бурхан бодьсадын чуулган дор мөргөмү.

Тарни:

Дадъята ум аналэ аналэ хасамэ хасамэ байрэ байрэ сомэ сомэ сарва будда адистана адистидэ суухаа.
Ум сарва дата гада үсниса сидад бадра хум пад хум мама хум ни суухаа.

Тарний утга товчлон өгүүлбээс:

Түүнчлэн буюу. Ум бадран бадрах тарнийн гал огторгуй даяар түгж харш бүхнийг хайлуулж зохист нөхцлийг бүтээюү. Хамаг бурхдын адистид орштугай. Хамаг түүнчлэн заларсан бурхдын оройн үснээс мэндлэгч Цагаан шүхэрт бээр миний зүрхэнд уусан шингэх болтугай.

Цагаан шүхэртийн тарнийн тус эрдэм.
– Аливаа хүмүүний атаархал хэмээх муу сэтгэлээр өдөөгдөж бий болсон хэл амны гай зэтгэрээс сахина
– Муу зүүдний шинж тэмдгийг амарлиулах
– Өдөр цагийн цээр муу шүтэн барилдлагыг буцаах
– Өөрт нь өсөрхсөн муу санаа болон 81 муу совинг буцаах
– 360 зэтгэр хийгээд 1080 ад тотгорын хорлолыг буцаах
– 404 төрлийн өвчин хийгээд цаг бусын 8-н үхлийг буцаах
– Хар, цагаан хэл ам, хэрүүл тэмцлийг амарлиулах
– Эд баялагт гарзын ам нээгдсэнийг буцаах тэргүүтэй тус эрдэм цаглашгүй.
Дадъяата ум аналэ аналэ, хасамэ хасамэ, бэрэ бэрэ, сомэ сомэ, шандэ шандэ, дандэ дандэ, вихадэ вихадэ, бирэ бирэ, дэби базар дари, ванда ванда ни, базар бани пад, ум хум хум дрүм шодом пад суха.
Хум дрүм ванда пад, дагла срүншиг суха
Ум базар бани ванда ванда, базар вашэна мама сарва дүшдам вина яагам хум хум пад пад суха
Амьтны аврал Шагжаан ялгуусны энэрэл нигүүслээр үснир юунаас нь гарсан
Амьтны амгалан жаргалан гарахуйд тотгорлогч алив саадыг эцэслэн таслаад
Амгалан сайн үр, алив сайн бүхнийг нэн түргэнээ хайрлан зохиогч
Амгалангийн дээд Цагаан шүхэртийн өлзий орштугай.

Цагаан шүхэрт

Цагаан шүхэртийн магтаал