Лхам бурхдын хамт

Жавжэ Госог Ринбүчэ – Хар Манзушир, Лхам, Сэндонма тэргүүтэй бурхдын даган соёрхол

Жавжэ Госог Ринбүчэ
Хар манзушир, Лхам, Сэндома тэргүүтэй бурхад сахиусны жинан. 2017 он.
1-р хэсэг.

2-1-р хэсэг.

2-2-р хэсэг.