Жадо ринбүүчи

Жадо ринбүүчи Данзан жүнай ламын 2020 оны номын айлдвар

8 сарын 22-нд

13:00-17:00 Их бодь мөрийн зэрэг, иш хөтөлбөр

8 сарын 23-нд

13:00-14:30 Их бодь мөрийн зэрэг, иш хөтөлбөр

14:30-17:00 Хорин нэгэн дарь эхийн ван

/Бари лам Дамцагдоржийн сүмбүмээс/

8 сарын 24-нд

13:00-17:00 Авидын жинан, чогийн лүн /Одвагмэд/

– Цагаан дарь эхийн нийт бусын ван

– Хоосролыг арилгагч эхийн жинан /Пунсэл дулам/

– Навчин дээлт дарь эхийн жинан /Лонма жонма/

– Эгшиглэнт эхийн жинан /Янжин лхам/

– Эд баялагийн охин тэнгэрийн жинан /Лхам норжүнма/

– Очироор нэн дарагчийн жинан /Дорж намжом/

8 сарын 25-нд

13:00-17:00 Оточийн хаан Манал бурхны их ван /Маналын ван/