Жадо ринбүүчи

Одвагмэд, Пунсэл дулам, Лонма жонма, Янжин лхам, Лхам норжүнма, Дорж намжимын жинан, Цагаан дарь эхийн нийт бусын ван

8 сарын 24-нд

13:00-17:00 Авидын жинан, чогийн лүн /Одвагмэд/

– Цагаан дарь эхийн нийт бусын ван

– Хоосролыг арилгагч эхийн жинан /Пунсэл дулам/

– Навчин дээлт дарь эхийн жинан /Лонма жонма/

– Эгшиглэнт эхийн жинан /Янжин лхам/

– Эд баялагийн охин тэнгэрийн жинан /Лхам норжүнма/

– Очироор нэн дарагчийн жинан /Дорж намжом/