Цонлха жалву буюу Наймааны тэнгэр

Ертөнцийн тэнгэр

Эдгээр нь бурхан биш ертөнцөөс гэтлээгүй тэнгэрүүд болно. Эсвэл ертөнцөөс гэтэлсэн боловч тэнгэрийн төрөл авч ертөнцийн дүрийг барьсан бурхан юм.