Ахурамазда - 33 тэнгэрийн орны хаан Индра - Хурмаст

Индра буюу 33 тэнгэрийн орны хаан Хан Хурмаст

Аричуудын дээд шүтээн Ахурамазда Монгол хэлэнд Хан Хурмаст болжээ. Гучин гурван тэнгэрийн орны хаан Индраг монгол сударт Хурмаст гэдэг нэрээр хөрвүүлдэг.