Хар нүх болон Дөрвөн Махаранзын орон

Хар нүх бол асар их эрчим хүчийг нягтруулж хураасан од юм.
Одоогийн байдлаар хар нүхийг 3 тойрох буюу 3-н жил байхад дэлхий дээр 70-н жил болно гэсэн судалгааг хийжээ. Яагаад ингэж байна гэхээр хар нүхнээс гэрэл 300.000 км/цаг хурдтайгаар зугтаасан ч хар нүхнээс сугарч гарж чадахгүй мөн цаг хугацаа хар нүхнээс гарч чадахгүй гэж үзэж байгаа болохоор хар нүхийг 3 тойроход дэлхий дээр 70-н жил болжээ.
Үүнтэй төстэй нэг зүйл буддизмд байдаг нь 4-н Махаранзын оронд 1 жил болоход хүний ертөнцөд 50-н жил өнгөрнө гэж бичсэн байсан.
Шинжлэх ухаан буддизм хоёрын зарим зүйл нийлж онолын түвшинд шинжлэх ухаанаар батлагдлаа.