Галын бурхан

Галын ерөөл

Арм үсгээс үүдсэн
Арши нарын увдисаар бүтсэн
Ариун гэгээн чанарт
Хатуу түлэгч
Харанхуйг гийгүүлэгч
Галын хаан Миража
Энэ өдрийн
Үндсийг чинь тоолж
Үлгэрийг чинь дурьдах
Шалтгаан юу гэвэл
Суут Богдын сургууль
Сутай хатны үлгэр бөлгөө
Зөв буянаар учирсан
Хоёр өмчит улсаа хурааж
Өөхөн тосоор тахиж
Өнгөт магнаг өмсгөнө.
Өргөжих төрийн
Хаан хатан болон жаргаж
Эцэст нь бурхны хутгийг олох болтугай
Сав ертөнц бүтэхээс
Олон амьтныг үүсхээс
Өөдсөн галын хаан Миража
Богд дээд эзний захисан
Бөртөлжин хатны үлээсэн бөлгөө
Захабад сэцэн хаан хатан хоёрын
Заасаар зарлигжим
Сургасан судар бөлгөө
Болд эрдэнэ төмөр эцэгт
Болор хас чулуун эхэт
Галын хаан эх мину
Хангай ханы дов болохын цагаас
Хамаг улсын үүдэхээс
Хамгийн их болон заяасан
Галын хаан эхэт
Арц шатаам, тос өөхөөр
Тахин дусаан суунам би
Бурхад ханыг дов болохын цагаас
Бургас модыг найлзуурын цагаас
Бүгд улсыг үүдэхээс
Бүрний эзэн болон бүтсэн
Галын хаан эхэт
Хар архи, халим өөхөн тосыг
Дусаан суунам би
Эзэн тэнгэрийн дэлбий цагаас
Этүгэн эхийн өлмийн цагаас
Өргөн их улсыг үүдэхүйеэ
Эрхэтийн эх болон заяасан
Галын хан эхийг тахинам
Хатан төмөр эцэгт хайр чулуун эхэт
Хавтгай хавчин үрт
Галын хан эхэд
Хар архи, халимт өөхөн тосыг
Дусааж тахин мөргөн залбирахад минь
Өршөөхөөр буян хишгээ өгөн соёрх
Хялган өвс амьт
Шар тосон идэшт
Шар тэрүүт цагаан хонин тахилгат
Шинэхэн улаан торгон өмсгөлт
Галын хан эхэд
Тос өөхөө дусаанам
Агуу өргөн царайт
Өөхөн тосон амьт
Энэ бүхий амьтныг
Өргөн болгогч галын хан эх минь
Өөдлөх мэт буян хишгээ өгөн соёрх
Галын эх минь
Хамгаар олон хэлт
Отгон галын хан эх
Ганц хэлт
Салхин галын хан эхэд
Хар архи, халимт өөхөн тосыг
Дусааж тахин мөргөн залбирахад минь
Өршөөхөөр буян хишигээ өгөн соёрх