Гонгор бурхдын хамт

Гонгор, Намсрай, Лусын бумбаны тахилга

Бумба түүний тахилгын талаар

Гандантэгчэнлин хийд Гонгор, Намсрай, Лусын бумба тахиж байна. 2020.09.05.

Гандантэгчэнлин хийд Гонгор, Намсрай, Лусын бумба тахиж байна. 2020.09.05.

Гандантэгчэнлин хийд Гонгор, Намсрай, Лусын бумба тахиж байна. 2020.09.05.

Гандантэгчэнлин хийд Гонгор, Намсрай, Лусын бумба тахиж байна. 2020.09.06.

Гандантэгчэнлин хийд Гонгор, Намсрай, Лусын бумба тахиж байна. 2020.09.06.

Гандантэгчэнлин хийд Гонгор, Намсрай, Лусын бумба тахиж байна. 2020.09.06.