Гонгор Доржшүгдэнгийн хамт

Дорж Шүгдэн сахиусны бумбаны тахилга

Номуун Хаан Хүчит Дорж Шүгдэн сахиусны бумба тахиж байна. Төрөлхийтэн бүхэн амар амгалан, эрдэм соёл, энх тунх, элбэрэл журам, эд баялаг, эрх тэгш орших болтугай! Энэхүү уламжлал нь нэгэн насан дор бурхны хутгийг олсон Дагпү Дорж Чан багшаас Пабонха ринбүүчи, Тижан богд, Монгол ринбүүчи багш тэргүүтнээс мөрөн голын урсгал мэт уламжлагдан ирсэн ажгуу.

Зава Дамдин Ринбүчи
2020.09.10.
Дэлгэрцогт уул
Соёмбот орон