Жаддол чантуй номын дагина

Жаддол Чантуй

Самъяа хийд нь сар бүрийн билгийн тооллын 29-нд Жаддол Чантуй буюу хараалыг арилгах архин угаалга номыг хурж байна.
Энэ номыг уншуулсны ач тус
1) Банди бөөгийн хараал жатгыг арилгаж таслах
2) Буман мамын хорлолыг буцаах
3) Лус 8 аймгийн хорлолыг буцаах (лусын тамга баллах)
4) Үхээрийн бузар тэргүүтэн, бузар дэв арилгах
5) Ааш авир эвдрэх, муу зүүд зүүдлэх тэргүүтэн зангийн хорлол арилгах
6) Урьдын тэрсүүтний буруу үйлийг арилгаж наманчлах
7) Азар тэргүүтний хараал жатга хэл амыг даран буцаах
8) Их хүчтэний аюулыг буцаах (хэл ам зарга шүүх..)
9) Буман ханд дагинас догшин сахиусны гэсгээл ирэх ч бай түүнийг арилгах, тэргүүтэн тус эрдэм цаглашгүй хэмээн номлосон байдаг.