Бурхан багш ба суварга тойрсон хуварга

Жанаггагдог /Түвд/

Хар хятадын аюулыг хаах ном /гамин чандруу/ хэмээгээд урьдын богдууд ард олондоо түгээн дэлгэрүүлсэн гэгддэг.

Жанаг гагдог судрын хураангуй.

Пагба жамбал нагбо ла чанцал ло
Жанаг ми ха анба жод.
Жанаг тамжид ми түн дог
Жанаг го бо жод бар жэд
Жанаг тамжид срог за жод
Жанаг го бо түр дү жүр
Жанаг нин за дар бэр сол
Жанаг жор зүв тамжад дог
Нод жэд Жанаг сод бар сол
Жанаг го бо гор дү сол
Нод бар Жанаг лаг бар зад
Нүр ва нүр дү дүл дү лог
Дон жи лай жи брайвү ян
Чог сүм даг бар жин жий лов.
Нинжэ сэмжий тал бар лог
Нам шэ чой жи ен сү дон
Жол бий принлай ма лүй дүв
Санжай данба дар ба дан
Дан зин гү цэ дан ба дан
Даг жаг бонлов хор зай жий
Самба чой шин дүв жүр жиг.