Ловон Бадамжунай Бурхан багш Ногоон дарь эх зэрэг бурхдын хамт

Зургаан зуурд

Ловон Бадамжунай бурхны Дэрма – Нууц эрдэнэсийн сангийн зарлиг: “Зургаан зуурд” номын эрхэм дээд Гарчэн ринбүүчийн тайлбар “Зургаан зуурд сансар нирваанд хөтлөх нь”

Эрхэм Дээд Гарчэн Ринбүчи “Зургаан зуурд”-ын тайлбар.

Орчуулагч АНУ-ын Чикаго хот дахь “Радна Шри Сангка” төвийн дэд тэргүүн Р.Алтантитэм /2021-06-06/

Зургаан зуурд 3-р хэсэг.

Р.Алтантитэм /2021-10-30/

Лам Р.Алтантитэм. /2021-05-06, 07/

Монголд хэвлэгдсэн “Зургаан Зуурд” номын орчуулгыг Д.Энхмаа.

Зургаан зуурд 1, 2-р хэсэг.

Зургаан зуурд 3-р хэсэг.

Зургаан зуурд 6-р хэсэг.

Зургаан зуурд 7-р хэсэг.

Зургаан зуурд 8-р хэсэг.