Гомбо

Махагалын магтаал /Түвд/

Хүм, Нюрзад жанрай сэгла чагцал ло
Шавдүв данжай вина я-га нан
Нагбо чэнбо дагги шантав жан
Чагдүг врүлжи жанжи намбар жан
Яйба дигүг варва прэнва зин
Тама дама рүни дагдү тол
Ёнба тодба данни дүнзэ сүм
Дэ-шин шагба сүннай чинвар жид
Дагбо шални чэва намбар зиг
Жансүм дагбо вүда жэндү вар
Бралбар сэнда ра-еи лигбар жүг
Живор мижод жалбо жайдав дан
Тагзаг миго а-жү дошал жан
Ринчэн тодгам а-еи вүла жан
Шинлай жоннай дорма линзад би
Балдан чагдүг ба-ла чагцал дод
Санжай данба нянбо срүнва дан
Гончог ү-пан нянбо додба дан
Дагжаг бонлов хордан жайнам жи
Жэн-ан варчад тамжад шива дан
Жидод ойдүв нюрдү залдү сол

Махагалын зүрхэн тарни.

Ом базар маха гала чим чэдра би-ганна бина яага хүм хүм пад пад сүүхай (3-108 удаа уншина. Тэрнээс их уншвал бүүр л сайн)

Махагал сахиусанд хүслээ даатган залбирах нь.

Багш болоод Махагал ялгал үгүйд
Бишрэн би аврал одуулъя
Би тэргүүтэн хамаг амьтдын
Балагт нисваанисыг арилгах болтугай
Махагал болоод багш ялгал үгүйд
Мөргөн би аврал одуулъя
Мөн биднийг авран хамгаалж
Муу бүгдээс ангижруулах болтугай
(3 удаа уншина)

Буян үүгээр төрөл тутамдаа би
Бурхны дээд номыг хоцролгүй барих ба
Бүхий л харшлалыг арилган зохилдол бүгдийг
Багш Махагал бээр алгасал үгүй бүтээх болтугай.