Ломажонма буюу Навчин өмсгөлт бурхан - бичигтэй

Навчин өмсгөлт буюу Ломажанма бурхны магтаал

Ломажонма бурхны магтаал, тарни, ерөөл.

Навчин өмсгөлт буюу Ломажанма бурхны магтаал

Жалва гүнжи иший жүма еи
Чо-прүл намбар прүлба лай жүнви
Лхамо ганги дүвбо наддон гэг
Гүндү шизад мала чагцалло. УМ БИШАЗИ ВАРНА ШАВАРИ САРВА ЗУРА ВАРША МАНА-Е СУХАЙ. / 21-с дээш унших/ Гэва ди-еи нюрдү даг. Лома жонма дүвжүр на. Дова жигжан малүй ва. Ди-е сала годвар шог.