Намсрай нөхдийн хамт

Намсрайн сан, даллага /Түвд/

Эд баялаг, буян хишгийг арвитгахын тухайд Намсрай бурхны сан даллагыг уншиж байна.
Хамаг амьтан үгүйрэл хоосролын зовлонгүй, эд эдлэл, идээ унд элбэг, энх тунх амгалантай байх болтугай.