Луваан Жалбуу буюу Лусын эрх баялагт хаан

Орны тэнгэр нутгийн эзний соёрхол тахил оршвой

Энэхүү судрыг Халх жанжин ван Чогсүмжав дурдсаны учирт Банчин богд бурхны шавь Лувсандамбынямчоглойнамжил айлдан номложээ. Энэ сударт нутгийн тэнгэр болон Баян-Овоо, Хөх Бүрдийн нуур, Түйн голд оршигч лус, савдаг, эздэд мунхаг сэтгэлээр харшлан ан амьтан егүүтгэсэн, мод бургас тасалж, булаг ус булингартуулсан зэрэг элдэв гэмийг наминчилж залбирсан байна. Мөн эдгээр уул усны эздийг өмнөө урин залж, сүжиг бишрэл, тахил зоогийг өргөснөөр нутаг орон ган гачиг, зуд турхангүй болж, хүмүүн амьтан өвчин зовлон, гай барцадгүй амар жаргалантай амьдрахыг даатган ерөөжээ.
Судрын орчуулга
Намо гүрү базар вээра ваяа
Өвөр ямагт бурханд тодорсон тааллын гэрлээр
Үнэн дээд гурван аврал лам ядам хоцролгүй
Овоо, Түйн гол, Хөх бүрдийн нуур тэргүүтэн
Орон зүг үүнд оршигч тэнгэр, лус, шивдаг
Олон нөхөр сэлтийг өмнийн огторгуйн төвд
Уснаас төрөгчийн мянган дэлбээ машид дэлгэрсэн
Угаас өөр өөрийн ямарчлан хүссэн дэвсгэр суудлын дээр
Урин залмуй батлан оршиж баясан соёрх.
Тоолшгүй орны тоосон сацуу биеэ хувилгаж
Тоолшгүй зуун хэл долгисох магтаал эгшгээр дуурсгаж
Тахиж мөргөхөд зохистой дор гурван үүдээр мөргөж
Төрөлхтөн бүхний хотол сүжгээр бишрэл өргөмүү.
Ахин бас гадаад, дотоод, нууц тахилын үүлсээр тахиж
Ажнай хөлөг, сарлаг, хонь, шувуу, ээрэн хуцагч цөөвөр
Асар дэгдэн наадах зээр гөрөөсдийн элдэв чуулганаар
Ариун тэнгэр, лус, шивдаг, лам, ядам тэргүүтэн
Аугаа дээд нөхөр сэлтийн таалал сэтгэлийг хангая.
Тааллыг хангаж доройтол бүхнийг анагааснаар
Дотоод, гадаад харшлах нөхцөл барцад саад амирлаж
Төгс эдлэл, нас буяны цог учрал асар дэлгэрээд
Дээдийн ном, шашин амьтны тус амгалан
Дэлгэр зуны нуур мэт арвидах болтугай.
Тэрслүү мунхаг эндүүрлийн эрхэнд одогч би тэргүүтэн
Таны лагшин, зарлиг, таалал лугаа харшилсан
Тусгүй хорлол бүхнээ гэмшихүйн сэтгэлээр наминчилж
Туурвил ангижирсан хоосны агаарт ариусган зохиоё.
Тоолшгүй элдэв сангийн сайн бөгөөд элбэг чуулганыг
Дээшид бадарсан галд шатаасны утаан үүлсээр
Дээд гурван аврал лам ядам хоцролгүй хийгээд
Тэнгэр, лус, шивдаг нөхөр сэлтийг тахин үйлдэмүү
Таалан болгоож, ба бүрэн хүмүүн эдийг горьлох сэлт дор
Ган зуд, аянга цахилгаан, араатан чоно тэргүүтний
Гадаад, дотоод, ойр хөнөөлийг хоцролгүй амирлуулж зохио.
Тийн цагаан үр, гурван амттан, гурван цагаан тэргүүтэн
Тэнгэр хүмүүний идээ умдааныг уул мэт овоолж
Тарни самидаар адисласан тахил бэлиг үүнийг
Тэнгэр, лус, шивдаг, чухаг дээд гуравт өргөмүү
Таалан болгоож ба бүрэн хүмүүн эдийг горьлох сэлт дор
Тэрслэх чинадын хараал зүхлийг даран тушаах тэргүүтэн
Туйлбаргүй муу санааны учрал, ойр хөнөөл даяарыг
Тэгш амирлуулан, нас буян, цог учралыг дэлгэрүүлж зохио
Даамай суурин нутаг, хээр алин дор амирлангуй хатуугийн
Дөрвөн зүйл үйл үйлдвэр юуг үйлдэх бүхэн дор
Суурин суухуйд хүмүүний эд, урт насыг арвижуулан дэлгэрүүлж
Санасаныг бүтээж хээр зорчихуйд аюул бүхнээс гэтэлгэ
Алин дор соёрхол талбихуйд чухаг дээд зохист
Ашид шид бүтээл бүхнийг соёрхогч лам ядам хийгээд
Саар нөхцлийг арилгаж зохилдох нөхцөлийг бүтээх
Шамдал түүний хүчээр орон зүг энэ ямагтад
Шашин хуврагийн ариун санваар номлол бүтээл арвидаж
Шударгуу хаан, түшмэд, харлиг арван буянд оршин
Шастир номын барилдлага амар жаргал дэлгэрэхийн өлзий хутаг оршиг.
Халх жанжин ван Чогсүмжав дурдсаны учирт бурхны шавь Лувсандамбийнямчоглойнамжил найруулан бичвэй.
Сангийн эд улаан, цагаан зандан, агар, арц, тэргүүтэн элдвээр ариусга.
Буян болтугай.