Аюуш

Тандон жалбо гэгээний уламжилсан насны авшиг хүртэх залбирал

ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ ཧྲཱིཿ
Хри Хри Хри
སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་སྐྱོང་།
Нанва таеэ догүн жэйсү жон.
Амьтан бүхнийг даган тэтгэгч Аминдаваа бурхан
།ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲོ་ལ་འཆི་མེད་སྟེར།
Цэбаг мэдгон доола чимэд дэр
Амьтанд үхэл үгүйн шидийг хайрлагч Аюуш бурхан
།རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་འགྲོ་བའི་བར་ཆད་སེལ།
Дамдин ванжал дови барчад сэл.
Амьтны барцдыг арилгагч хүчит хаан Дамдин сахиус
།པདྨ་འབྱུང་གནས་སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས།
Бадма жунай нигдүй довы жав
Цөвүүн цагийн амьтдыг аврагч Ловон бадамжунай
།ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བཏབ་བསླུ་བ་མེད།
Тандон жалбор солдав лүва мэд
Соёрхол талбихад хуурмаг үгүй Тамдон жалбо-д
།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ།
Солва дэвсо галжэн барчад сол
Соёрхол тальбимуй. Харшлах шалтгаан, барцдыг арилгагтун.
།བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།
Жинжи ловшиг чимэд ойдүв зол.
Адистид хайрлахтун. Үхэл үгүйн шид бүтээлийг соёрх оо.
Тарни нь:
Ум амарани зиванди гүрү бадма горда бүнеэ зана аюур сиди хри хри хри.