Ум ма ни бад мэ хум

Дэлгэр маань

Нэгэн зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/
Хоёр зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/
Гурван зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/
Дөрвөн зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/
Таван зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/
Зургаан зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/
Долоон зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/
Найман зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/
Есөн зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/
Арван зуун утайн орноос
Дэлгэр маани дүнчүүр маани
Түм буман ногоон оюут
Жамьян шадав даший лхүбэ
Богдоо банчин далай ламыгаа
Жан шамбал гандан диваажингийн оронд
Даган даган төрөөрэй
Ум хэрий бадма нүрдү шаарий хум
Ум ма ни бад мэ хум /3 удаа/