Дамдин Янсан

Хурдан морины сан хийгээд морь хурдлуулах увидас

Хурдан морины өвчин, хорлол, ад зэтгэр хийгээд барцад саадыг арилгаж морийг хурдлуулахын тулд ариун арц, хүж, үнэртэн уталгыг уугиулан морины тэнгэр Дамдин бурханыг дотроо сайтар бясалган доорх сан тахилыг уншиж морь хийгээд уралдах хүүхдийг ариулан утна.

Ранид гажигий бал Дамдин гүдог марбо шал жиг Чаг ний жий, чаг яй сэндэн югва чаршин
Чаг ён түгэр дигзүв жи зээла мэ варвий
Дүртод чойжажий жанба
Гаржий нямжий дан данба
Бадма нима да помо ий данла
Ишийжи мэ варвий уйнаа шүгбар жүр

Хрий, базар горда хаянхирваа хүлү хүлү хум бад хэмээн 21 удаа уншина.

“Ум базар саду, ману валая, базар саду дэнова диста дэрдо мэвава сувахо мэвава, сувахо мэнава, ану дагдо мэнава, сарва гарма сүзэ мэ зэдан ширий ям гүрүү хум ха ха ха ха хо вагавана дата гада базар ма мэ мүнза базар вава маха самая саду а хум пад” хэмээн Базарсадын тарни уншина.

Цэвэр бумба буюу саванд ус хийж рашаан болгон ариусгах нь:

Хум лхамо жандан мама гий
Гойгар мо дан дамциг дол
Дагжид дүдзий чуу ий ган
Мизан дивжий погжүрна
Иший дүдзий чу ий дүй
Сэргон од лай вар жүржиг
Сэвжид пунсүм цогвар шог
Чог тамжад шандин гүрү суухаа
Чагна ринчин бумба нам
Жолсон лха дэн зээва ла
Иший Дүдзий чуу ий дүй
Шэлгон шүндү сал жүржиг
Жоншин давүр жайбий дан
Мизанвий див дан минтүнбий
Морины бузрыг арилгах ариун сан
Жээ Жондаан тагтүн жалбу Дамдинжий Идам лхүндэв дэгва дэвжид сог Лучэн жад сог юл лха шивдаг нам Хоржай тогба мэдбар найдир шиг Дансрүн гаасрүн чэнбо хоржайжий Дагжаг бонлов ёнчод хоржай лаа Чучош да ий зэдгаа нюржог зол Лхагвий лха ла идам хоржай сан
Над дон барчид тамжад шива дан Жий дод тамжид донгүн дүүвэр зод хэмээн уншиж арц, рашаанаа ариулаад хурдны морийг сүрчиж ариулна.

Ийнхүү үйлдсэний дараа эцэст нь доорхи хурдан морины сахиус хүрдэнг мориныхоо хүзүү, дэлэнд зүүж уяад уралдуулваас морины ад зэтгэр, хорлол бузар ангижран салж хурдлан давхих нь эргэлзээгүй.