Бурхан багш ба суварга тойрсон хуварга

Яр хайлан /Түвд/

Зуны адаг сарын шинийн 15-наас 45 хоногийн турш хийдэд Яр хайлан хурдаг уламжлалтай. Энэ нь бурхан гэгээний айлдсан гурван аймаг савын их номын нэг Винайн аймаг савын номтой холбоотой ажээ. Эл аймгийн номын гол утга нь болвол судар, тарнийн ёсыг дагагч хэн бүхний даган мөрдөж явах ёстой цааз, зарчим, дүрэм журмыг товчоолон гаргасан байдаг бөгөөд судрын ёсны аяг тэхимлэгийн санваар болох гэлэнгийн сахил тэргүүтэн хүртэгсэд өөрийн сахил санваараа ариунаар сахин, алдсан гэм алдаагаа наманчлан, хойшид гаргахаас сэрэмжлэхийн тухайд хурдаг тусгай хурал болно. Тиймээс Түвдээр “яр” буюу зуны сард хурж эхэлдэг тул “зун”, “хайлан” буюу гэм алдааг хойшид гаргахгүй хэмээн “ам авах” гэсэн үгнээс энэ хурлын нэр гарчээ.

Гандантэгчин хийдийн лам хуврагууд Хайлан хурж байна. 2020.08.08.

Гандантэгчин хийдийн лам хуврагууд Хайлан хурж байна. 2020.08.10.

Гандантэгчин хийдийн лам хуврагууд Хайлан хурж байна. 2020.08.11.

Гандантэгчин хийдийн лам хуврагууд Хайлан хурж байна. 2020.08.16.

Гандантэгчин хийдийн лам хуврагууд Хайлан хурж байна. 2020.08.16.

Гандантэгчин хийдийн лам хуврагууд Хайлан хурж байна. 2020.08.20.