Бурхан багш 33 тэнгэрийн оронд тэнгэрүүдтэй хамт

Сонсъё, ойлгоё, хэрэгжүүлье цуврал хичээл

Жавзандамба хутагт төвийн 2019 онд явагдсан цуврал хичээлүүд

1 дэх хичээл

Бурхны шашинтны итгэл үнэмшил ба чухаг дээд гурав

2 дахь хичээл

Шүтэн барилдлагын онол

3 дахь хичээл

Шүтэн барилдлагын онол- үргэлжлэл

4 дэх хичээл

Бясалгал ба ёс суртахуун

5 дахь хичээл

Бясалгал гэж юу вэ?

6 дахь хичээл

Төвлөрөх бясалгал

7 дахь хичээл

Бясалгалын бэлтгэл

8 дэх хичээл

Амирлан оршихуйн 9 үе шат

9 дэх хичээл

Гурван төрөлхтөн

10 дахь хичээл

Бага төрөлхтөн

11 дэх хичээл

Дунд төрөлхтөн – гэгээрэл гэж юу вэ?

12 дахь хичээл

Их төрөлхтөн

13 дахь хичээл

Зурхай, засал гүрэм, бөө, ид шид

14 дэх хичээл

Би үгүй буюу Хоосон чанарын онол

15 дахь хичээл

Би үгүй буюу хоосон чанарын онол- үргэлжлэл

16 дахь хичээл

Дэлхийн буддизм 1-р хэсэг

17 дахь хичээл

Дэлхийн буддизм 2-р хэсэг

18 дахь хичээл

Дэлхийн буддизм 3-р хэсэг

19 дэх хичээл

Үйлийн үрийн онол ба 10 хар нүгэл

20 дахь хичээл

Үйлийн үрийн онол ба 10 хар нүгэл