Бурхан багш

Бурхан багшийн хамгаас чухаг 14 сургааль

1. Хүний амьдралын хамгийн том дайсан бол тэр өөрөө.

2. Хүний амьдралын хамгийн том тэнэглэл бол худлаа хэлэх.

3. Хүний амьдралын хамгийн том ялагдал бол их зан.

4. Хүний амьдралын хамгийн том гуниг бол атаархал.

5. Хүний амьдралын хамгийн том алдаа бол өөрийгөө алдах.

6. Хүний амьдралын хамгийн том гэм буруу бол үл талархах.

7. Хүний амьдралын хамгийн том харамсал бол өөрийн чанар чансааг доогуур үнэлэх.

8. Хүний амьдралын хамгийн том алхам бол унасны дараа босох.

9. Хүний амьдралын хамгийн том гарз хохирол бол итгэл найдвараа алдах.

10. Хүний амьдралын хамгийн том баялаг бол эрүүл мэнд, оюун ухаан.

11. Хүний амьдралын хамгийн том үүрэг харицлага бол чин сэтгэл.

12. Хүний амьдралын хамгийн том хишиг бол өгөөмөр сэтгэл.

13. Хүний амьдралын хамгийн том дутагдал бол үл ойлгох.

14. Хүний амьдралын хамгийн том тайтгарал бол буян үйлдэх.