Залуу буддист сургалт

Д. Тулга – Бурхан шүтээнээ хэрхэн зөв шүтэж бишрэх тухай

Залуу Буддист сургалт
“Монголын бурхны шашны урлагийн зөвлөх” ТББ-ын тэргүүн Д. Тулга – Бурхан шүтээнээ хэрхэн зөв шүтэж бишрэх тухай.