Суварга - Shanti Stupa, Shanti Stupa Road, Leh

Муу нөхцлийг нөхөр болгох анхааран авал оршвой

1. Жаргахуйд бүү баярла, зовохуйд баярла
Жаргахуйд таван хорт нисваанис бадрана.
Зовохуйд хураасан муу үйл барагдана
Зовлон нь багшийн нигүүлсэл мөн.
2. Магтахуйд бүү баярла, муулахуйд баярла
Магтахуйд омог дээрэнгүй сэтгэл арвижна
Муулахуйд өөрийн гэм илрэн гарна
Бусдын хэл ам нь бурхны өв бэлэг.
3. Өндөрт бүү баярла, доодод баярла
Өндөрт хүрэхүйд атаа, омог төрнө
Доодод сэтгэл уужим, буяны үйл арвижна
Доод газар нь дээдсийн суурьших орон.
4. Баяжихуйд бүү баярла, хорогдохуйд баярла
Баяжихуйд хураан, сахих зовлон ихсэнэ
Хорогдохуйд хатуужил дааж, номыг бүтээнэ
Гуйлгачин бие нь номчийн зорих орон.
5. (Бусад) Өгөхүйд бүү баярла, (Бусад) булаахуйд баярла
Өгөхүйд өр төлөөс, ачаа нэмэгдэнэ.
Булаахуйд олон төрлийн өр барагдана
Ханан мэдэл нь хутагтын оройн эрдэнэ.
6. Саданд бүү баярла, дайсанд баярла
Садан нь гэтлэхүйн мөрд саад болно
Дайсанг тэсвэр хүлцэлийн оронд үйлд
Амтыг тэнцүүлэх анхааран авлын аньс шүү.
7. Номчлон зохиохуйд тэр адил хэрэгтэй
Шийдэж зориглохуйд тэр адил хэрэгтэй
Агуйд суухуйд тэр адил хэрэгтэй
Оронг хэсүүчлэхүйд тэр адил хэрэгтэй.