Будда цэцгэн хүрээтэй

Я. Агваанцүлтэм – Дөрвөн үнэний сургаал

БНЭУ-ын Балданбрайбун хийдийн Гоман дацангийн гэвш, лхаарамба,

бурхны шашны Гүнчавжамбаалин /Kunchab Jampaling Asral/ төвийн  багш Я. Агваанцүлтэм

“Дөрвөн үнэний сургаал” 1-р хэсэг