Базар сад буюу Зуун үсэгт тогтоол

Түвд цагаан толгой

Түвд хэлний 30 цагаан үсэг.

Түвд Монгол дуудлага жаахан ялгаатай. Хүмүүс жаахан хатуу дуудах тал анзаарагддаг, түвдүүд их зөөлөн дууддаг. Жишээ нь [ ХА ] гэж Монголоор дуудагдаж байхад Түвд хүмүүс [ КА ] гэж дуудах жишээний. Доорх бичлэг нь Түвд ламын дуудлага болно.

https://www.facebook.com/groups/202795787744023/permalink/202806014409667/