Наландрын хийдийн 17 Их Бандида

Цогт Наландарын 17 их бандида

དཔལ་ནཱ་ལེཎྜའི་པཎ་ཆེན་བཅུ་བདུན།
Цогт Наландарын 17 их бандида

1. སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། /Нагаржунай/

2. འཕགས་པ་ལྷ། /Аръяадэв/

3. སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། /Бүдабалида/

4. སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད། /Вавияа/ བྷ་བྱ /Важа/

5. ཟླ་བ་གྲགས་པ། /Зандрагирди/

6. ཞི་བ་ལྷ། /Шантидэва/

7. ཞི་བ་འཚོ། /Шантирагчида/

8. པད་མའི་ངང་ཚུལ། /Гамалашила/

9. འཕགས་པ་ཐོག་མེད། /Аръяа-Асанга/

10. སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། /Васуванду/

11. སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང། /Дигнага/

12. སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས། /Дармагирди/

13. འཕགས་པ་གྲོལ་སྡེ། /Аръяа Бимүкти-сена/

14. སློབ་དཔོན་སེང་གེ /Харибадра/

15. ཡོན་ཏན་འོད། /Гүнаправха/

16.ཤྭཀྱ་འོད། /Шакъяаправха/

17. ཇོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ- དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱན /Атиша Дипамкара-шри-зана/

Бурхны шашныг ариунаар дэлгэрүүлэхэд онцгой хувь нэмрээ оруулсан, дэлхийн хамгийн анхны их сургууль Цогт Наландра хийдийг Бурхан багшийг нирваан дүр үзүүлснээс хойш 200 гаруй жилийн дараа байгуулжээ.
Бурхан багшийн зарлигийн хураангуй буюу Ганжуурыг эмхэлж нэгтгэсэн эрдэмт арван долоон бандида.

Эдгээр бандида нар нь сонгодог буддизмын төлөөлөл, илэрхийлэл болсон дээдэс билээ.

Э. Гүндсампил – Хутагт Асанга ба Сэтгэл төдийтний үзэл онол. /2021.05.03/

Watch on facebook товчин дээр дарж үзээрэй.

Э. Гүндсампил – Аръяандэв, Буддапалита нарын тухай. /2021.05.04/

Э. Гүндсампил – Буддхапалита, Бхававивака, Чандракирти нарын тухай. /2021.05.06/

Watch on facebook товчин дээр дарж үзээрэй.

Э. Гүндсампил – Шантидэва буюу Шивалхагийн тухай. /2021.05.07/

Watch on facebook товчин дээр дарж үзээрэй.

Э. Гүндсампил – Шантаракчита, Камалашила нарын тухай. /2021.05.09/

Watch on facebook товчин дээр дарж үзээрэй.

Э. Гүндсампил – Вимүктисена, Харибадра нарын тухай. /2021.05.13/

Watch on facebook товчин дээр дарж үзээрэй.

Э. Гүндсампил – Гүнапрабха, Шакъяапрабха нарын тухай. /2021.05.14/