Арван хангал

Цэм ринбүүчи ба Чойжин

Зонховын удмын лам Цэм ринбүүчигийн дэргэд байдаг чойжингууд хэрхэн бууж буй талаар уг видеонд гарна. Энд Найчүн, Доржшүгдэн сахиусууд бууж буй нь тэдгээрт хэрхэн залбиран үйлсээ даатгаж буй нь харагдана.