Бодь сэтгэл

Сэтгэлийн гүнээс танд мөргөе бодь сэтгэл
Сараачиж бас таныг магтая бодь сэтгэл
Сансарын амьтдад та л төрөх түн бодь сэтгэл
Сав, шимийг жаргалаар цэнгүүлээч бодь сэтгэл.

Өрөөлийн тусыг хуурмаггүй бүтээгч нь бодь сэтгэл
Өөрийн хэргийг орхилгүй бүтээгч нь бодь сэтгэл
Өндөр заяаг алгасалгүй бүтээгч нь бодь сэтгэл
Өвчингүй амгаланг аяндаа бүтээгч нь бодь сэтгэл.

Бусдад өгөх өглөгийн дээд нь бодь сэтгэл
Буян бүгдийн оройн дээд нь бодь сэтгэл
Багшид өргөх тахилын дээд нь бодь сэтгэл
Буман бурхан баясгахын дээд нь бодь сэтгэл.

Түнэр харанхуйн мунхагийг гэрэлтүүлэх нь бодь сэтгэл
Түмэн олонг хөтлөх аврал нь бодь сэтгэл
Түйтгэр бүгдээс хагацаах ерөндөг нь бодь сэтгэл
Түр ч зовлонгоос амраах ачтан нь бодь сэтгэл.

Элдэв хилэнцийг арилгах буян нь бодь сэтгэл
Ээж аавын ачийг хариулах нь бодь сэтгэл
Эл амьдралын утга учир нь бодь сэтгэл
Энэ хойдыг жаргалд хөтлөх нь бодь сэтгэл.

Бүх буянаа танд зориулъя бодь сэтгэл
Байгаа бүхнээ танд өргөе бодь сэтгэл
Амьтан бүгдийг аварч өршөө бодь сэтгэл
Алаг дэлхийг жаргааж хайрла бодь сэтгэл.