Нөүтбүүкний дэргэд кофе болон зургийн аппарат

Вебсайт хөгжүүлэлт

Вебсайт хийлгэхийг хүсвэл чатаар болон 98637980 дугаарын утсаар холбогдоорой. Чатаар холбогдохыг хүсвэл энд дарна уу.

Хэрэглэгчийн захиалга, хэрэгцээ шаардлагын дагуу WordPress CMS-д суурилсан вебсайт хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэнэ. Үнийг бодлогын даалгавар, вебсайтыг хөгжүүлэх зардал, хэрэглэгчийн хүссэн хөгжүүлэлт хийх хугацаа, бидний цаг заваас хамааран тохиролцоно.

Вебсайт хөгжүүлэлтийн үнэ дараах зүйлсээс хамаарна:

 • Сонгосон веб загварын үнэ
 • Веб загварт оруулах мэдээллийн хэмжээ
 • Веб загварт оруулах вебсайтын элементүүд болон виджетүүдийн тоо, тэдгээрийн онцлог
 • Монгол хэлний орчуулгатай байх эсэх
 • Гадаад хэлний орчуулгатай байх эсэх
 • Өөрийн сонгосон мейл хаяг уруу харилцагчаас мэдээлэл авах талбар бүхий формтой эсэх. Google Recaptcha 3 холбох эсэх.
 • Онлайн худалдааны системийн Woocommerce плагин буюу дэд програм ашиглах эсэх
 • Jetpack плагин буюу дэд програмын лицензийг худалдаж авах эсэх
 • Вебсайтад ашиглагдах плаг-ин буюу дэд програмын тоо, онцлог, тэдгээрийн тохиргоо
 • Вебсайтын онлогт тохируулан плаг-ин дэд програм нэмж хөгжүүлэлт хийлгүүлэх эсэх. Хэрэв өөрийн онцлогт тохирсон плаг-ин дэд програм шаардлагатай бөгөөд үүний хөгжүүлэлтийг хийлгүүлэх бол энэ програм хангамж нь програмчлалын PHP хэл болон өгөгдлийн сангийн MySql ашиглан хийгдэх бөгөөд хөгжүүлэлтийн зардал нь хийлгүүлж буй вебсайтаас илүү өндөр өртөгтэй байж болзошгүй гэдгийг анхаарах.
 • Үйлчлүүлэгч WordPress CMS-ийг мэдэхгүй бол үйлчлүүлэгчид WordPress CMS-ийн талаар тайлбарлан ойлголт өгч, хэрхэн өөрийн вебсайтад контент оруулах талаар сургалт явуулах эсэх