English<>Mongolian translation

We serve to translate between English and Mongolian language.

Англиас Монгол, Монголоос Англи хэл үрүү орчуулж үйлчилнэ.

If you are dissatisfied at our translation quality, we can revise it up to 2 times free.

Орчуулгын чанарт сэтгэл дундуур байвал бид 2 хүртэл удаа үнэ төлбөргүй хянаж өгнө.

English<>Mongolian translation fee

A price per one page.

Category Mongolian – English English – Mongolian
Normal script 9$ 9$
Definition 9$ 9$
Financial document 10$ 9$
Legal document 10$ 9$
Technical document 10$ 9$
Including above categories 10$ 9$

Fee for each 1 page

Англи<>Монгол хэлний орчуулгын үнийн санал

1 хуудас тутмын үнэ.

Ангилал Монголоос – Англи уруу Англиас – Монгол уруу
Ердийн бичвэр 30000₮ 30000₮
Тодорхойлолт 30000₮ 30000₮
Санхүүгийн баримт бичиг 35000₮ 30000₮
Хууль зүйн баримт бичиг 35000₮ 30000₮
Техникийн баримт бичиг 35000₮ 30000₮
Дээрх ангиллууд хосолсон 35000₮ 30000₮

1 хуудас бүрийн үнэ

If you want to contact us, send a message. Thanks.
Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл зурвас илгээнэ үү. Баярлалаа.