Video download instruction

(Instruction in Mongolian language is below. Монгол хэл дээрх заавар нь дор байгаа)

When you click to download something in our website, ouo.io link shortener page will appear. You need to pass ouo.io link shortener page like this video. Firstly, you need to click on “I’M A HUMAN” button to verify that is not a robot. Also you maybe need to close some ads that you click on “SKIP” or “Skip ad” button where is center of display or top right corner of display. If you click on advertisement, be careful where you surf. Then you maybe need to click 3 or more times on “GET LINK” button and close ads until file opened.

How to pass ouo.io links (link shortener)

Second, you will be redirected to the yout.com website.

  • To choose from where to where
  • What kind of file format do you want to download (audio – MP3, video – MP4)
  • Don’t change quality in free version. 128 kbit/s – low is a maximum quality.
  • Then click Format shift to MP3 or Format shift to MP4

The instruction of yout.com.

How To Use Yout.Com: (YouTube to MP3, MP4 Downloader, and Converter)

 

Хэрвээ та манай цахим хуудаснаас ямар нэгэн зүйл татахаар дарах юм бол ouo.io линк богиносгогч хэрэгслийн веб хуудас гарч ирэх болно. Та доорх видеон дээр харуулсан шиг ouo.io линк богиносгогч хэрэгслийн хуудсаар дамжих шаардлага гарна. Эхлээд “I’M A HUMAN” товчин дээр дарж машин биш гэдгээ баталгаажуулна. Мөн дэлгэцийн төвд юм уу баруун дээд хэсэгт байрлах “SKIP” юм уу “Skip ad” товчин дээр дарж зар сурталчилгааг хаах хэрэгтэй болж магадагүй. Хэрэв зар сурталчилгаан дээр дарвал хааш нь аваачих гэж буйд нь болгоомжтой хандаарай. Дараа нь зар сурталчилгаа хаагдтал “GET LINK” товчин дээр 3 болон түүнээс дээш удаа дарж болох юм.

ouo.io линк богиносгогч хэрэгслээр хэрхэн дамжих вэ ?

Хоёрдугаарт, та yout.com цахим хуудас уруу үсрэх болно.

  • Хаанаас хаа хүртэл болохыг сонго
  • Ямар файлын хэлбэрээр /format/ татахыг хүсч байна вэ ? (аудио – MP3, видео – MP4)
  • Үйлчилгээний үнэгүй хувилбар дээр чанарыг /quality/ битгий өөрчлөөрэй. 128 kbit/s – low нь хамгийн өндөр чанар юм.
  • Дараа нь Format shift to MP3 юм уу Format shift to MP4 дээр дар.

yout.com цахим хуудсыг хэрэглэх заавар.

How To Use Yout.Com: (YouTube to MP3, MP4 Downloader, and Converter)